NEWYDDION DIWEDDARAF: Mae Iechyd Fferm Xperior yn cynnig i gael eu penodi fel Partner Cyflenwi AHVLA ar gyfer gwasanaethau Milfeddygol Swyddogol (OV), fel profi TB buchol a phrofi statudol arall o glefydau, o dan y rhaglen Partneriaeth Cyflenwi

RHYBUDD PWYSIG I Ovs CYFREDOL: Os cawn ein penodi, mae Xperior yn ymrwymedig i is-gontractio profi i filfeddygon wrth eu gwaith. I gofrestru’ch diddordeb HEDDIW, cliciwch yma.

Mae Iechyd Fferm Xperior yn cynnig i gael eu penodi fel Partner Cyflenwi (DP) o dan system newydd AHVLA ar gyfer rheoli goruchwyliaeth iechyd anifeiliaid ar-fferm. Yn bennaf, ond nid yn unig, mae hyn ar gyfer TB buchol yng Nghymru a Lloegr… darllenwch ragor

Rhagor o wybodaeth ar gyfer Milfeddygon

Rhagor o wybodaeth ar gyfer Ffermwyr

Cysylltu â ni

Cofrestrwch i ddod yn bartner